vragenEnquêtes

Het kan handig zijn om van een bepaalde kwestie te weten 'hoe dat ligt' bij uw leden. Dus u vraagt deze en gene die u zoal tegenkomt wat zij of hij er van vindt.
Een echte enquête is ook zowat: omslachtig duur en onzeker hoeveel leden daar op in zullen gaan.

Hoeft niet. Wij kunnen gebruiksvriendelijke vragenlijstsoftware integreren in uw eigen website.

U kunt hiermee vanuit de eigen website een complete enquête opzetten en uitvoeren. De component die wij hiervoor installeren heet Community surveys. Het kan een krachtig hulpmiddel zijn om uw leden in korte tijd te bevragen over een onderwerp naar uw keuze.

U voert zelf de enquête vragen in, en de component maakt het u vervolgens makkelijk om de enquête met een mailing onder de aandacht van uw leden te brengen. Zij kunnen dan via een directe link uw vragen beantwoorden. De component maakt zelf rapporten op van alle ontvangen antwoorden, en geeft ook een overzicht van mensen die wel en (nog) niet de enquête hebben beantwoord.

U kunt bij zeer uitgebreide enquêtes de opzet en uitvoering van uw enquête ook aan ons uitbesteden. Bij het realiseren van dergelijke enquêtes gebruiken wij Limesurvey, dat is speciale enquête-software. Limesurvey biedt mogelijkheden om een enquête geheel op maat te maken.