wervel be

Website Wervel (Werkgroep voor een Rechtvaardige en Verantwoorde Landbouw)

Website gemaakt in Joomla 3. Modernisering bestaande Joomla website: responsief template, betere presentatie menu-items met uitklap sub-menu's. Uitbreidingen: jce editor voor realisatie van een consistente opmaak en layout van de artikels, periodieke backups, etc. 

werbel be contact
www.wervel.be