Menu

Werkgroep voor Rechtvaardige en Verantwoorde Landbouw Wervel vzw
Website Wervel (Werkgroep voor een Rechtvaardige en Verantwoorde Landbouw)

Website gemaakt in Joomla 3. Modernisering bestaande Joomla website: responsief template, betere presentatie menu-items met uitklap sub-menu's. Uitbreidingen: jce editor voor realisatie van een consistente opmaak en layout van de artikels, Akeeba backup component.

Contact Wervel
www.wervel.be