Skip to main content

Privacy

Qombo respecteert de privacy van alle bezoeker van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld.

Qombo is gevestigd aan de Hondiusstraat 48 3021NM Rotterdam. Qombo is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Paul Kleingeld is degenen die persoonsgegevens verwerkt. Hij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; telefonisch via +31 (0)10 477 37 29.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wanneer u contact met ons opneemt via een contactformulier op de website qombo.nl, of telefonisch dan wel per post, dan zal de door verzonden informatie worden bewaard in onze database.

Persoonsgegevens die u hierbij kun opgeven en die bewaard worden, zijn:

 • uw naam;
 • uw e-mailadres;
 • IP-adres;
 • uw telefoonnummer (mogelijk);
 • uw adres (mogelijk).

Wanneer u door het tekenen van een offerte van Qombo met ons een overeenkomst afsluit voor het ontvangen van de in die offerte beschreven diensten (een offerte tekent) dan gaat u akkoord met onze Algemene Voorwaarden. Als bij de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de Opdrachtgever Persoonsgegevens worden verwerkt, dan zijn aanvullende voorwaarden Verwerking persoonsgegevens van toepassing (Bijlage 1 van de Algemene Voorwaarden).
Persoonsgegevens die u bij de opdrachtverlening kunt opgeven en die door ons bewaard worden, zijn:

 • uw naam;
 • uw e-mailadres;
 • uw IP adres (mogelijk)
 • uw telefoonnummer(s);
 • uw adresgegevens (mogelijk);
 • uw bedrijfs- of organisatienaam (mogelijk);
 • uw BTW nummer (mogelijk)
 • uw bankgegevens

Wij gebruiken deze gegevens om met u te kunnen communiceren over uw vragen en/of opmerkingen, over de door ons voor u gerealiseerde diensten, en voor het factureren van de kosten van door ons aan u geleverde diensten (in lijn met BTW en andere belastingvoorschriften).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Qombo neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Qombo) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Qombo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
De belastingdienst vereist een bewaartermijn van relevante betaalgegevens. Deze gegevens worden na 7 jaar geanonimiseerd, bij een jaarlijkse sanering van de gegevens.
Andere persoonsgegevens worden 5 jaar bewaard. Na die periode worden de gegevens verwijderd, bij een jaarlijkse sanering van de gegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Onze website en de website database staat op servers die eigendom zijn en gecontroleerd worden door Rochen Ltd. De servers staan op een beveiligde lokatie in Groot Brittannië. Rochen voldoet aan de AVG vereisten. Via TLS (voorheen SSL) versturen we uw gegevens uitsluitend via een beveiligde internetverbinding (te zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk). Bij al het e-mailverkeer gebruiken wij DKIM, SPF en DMARC, internet standaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
Back-ups van websites en betaalgegevens staan op onze bedrijfscomputers. Deze zijn beveiligd met inlogbeveiliging, virusscanner en firewall.

Delen van persoonsgegevens met derden

Qombo verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Qombo blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.Uw persoonlijke gegevens wordt alleen gebruikt voor de diensten waarvoor u ze aan ons toevertrouwd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Qombo en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Qombo wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Cookies

De website www.qombo.nl maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die door uw browser worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Deze website gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Wij gebruiken deze cookies bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat u niet steeds opnieuw hoeft in te loggen. Wanneer u een contact-formulier invult dan gebruiken wij cookies om te zorgen dat het formulier correct functioneert. De website gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden.

Matomo

Voor website statistieken gebruiken wij Matomo. Via onze website worden cookies geplaatst van Matomo voor niet tot personen herleidbare (geanonimiseerde) bezoekersstatistieken. Wij verwerken deze statistieken op onze eigen Matomo server en zullen deze gegevens nooit ter beschikking stellen aan derden.

Cookies standaard weigeren

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.
Een (Engelstalige) handleiding bij het verwijderen van cookies is How to clear Your Browser's Cookies.

 • Hits: 1327